Nieuws

Dutch Site News

Efficiënter op weg met intelligente agenten

Files blokkeren de Nederlandse snelwegen. Daarvan is vrachtvervoer een belangrijke oorzaak. Opvallend genoeg rijdt toch bijna een derde deel van alle vrachtwagens leeg rond. Promovendus Valentin Robu van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) onderzocht hoe efficiëntie in de logistiek verbeterd kan worden door het inzetten van intelligente software-agents.

Nieuwe bestuursvoorzitter Centrum Wiskunde & Informatica

Dr. ir. P.J.M. van Laarhoven is door het Algemeen Bestuur van NWO per 1 mei 2009 benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de Stichting Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam. Hij volgt daarmee prof. dr. P.W. Adriaans op. Peter van Laarhoven is Group Director Strategy bij TNT in Hoofddorp.

Wiskunde maakt ontwerp draadloze netwerken veel efficiënter

Hoeveel GSM-masten moeten er minimaal geplaatst worden om iedereen bereik te geven? Als er tien extra bassisstations gefinancierd kunnen worden, waar kunnen die dan het beste geplaatst worden? Promovendus Erik Jan van Leeuwen van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam beschreef deze problemen met meetkundige rekenmodellen.

Automatische uitbreiding databasesystemen met nieuw Armadamodel

Databases worden groter en groter: gegevensgroei van gigabytes of zelfs terabytes is geen uitzondering meer. Wat moet je doen als een database niet meer op één computer past? Kun je ervoor zorgen dat een database flexibel en autonoom meeschaalt met de verwachte groei? Fabian Groffen, promovendus van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) te Amsterdam, ontwikkelde daarvoor het Armadamodel.

Nieuwe Google-dienst 'Rich Snippets' gebaseerd op CWI-technologie

Half mei introduceerde Google een nieuwe dienst met de naam Rich Snippets, die zoekmachinegebruikers nieuwe manieren verschaft om resultaten te filteren. Ook kunnen gebruikers zelf nieuwe typen data aan de zoekresultaten toevoegen. De dienst is onder andere gebaseerd op een door het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) bedachte technologie: RDFa.

Korter wachten met nieuwe wiskunde

Wachten in de file, wachten voor de kassa, "Er zijn meer dan tien wachtenden voor u": korter wachten in een rij, wie wil het niet? Promovenda Wemke van der Weij (CWI) ontwikkelde nieuwe, zeer efficiënte wiskundige methoden om wachtrijen te bekorten. Hierbij wordt de bedieningscapaciteit over meer klanten verdeeld.

Bert Zwart hoogleraar bij de VU

CWI-onderzoeker Bert Zwart is vanaf 1 januari aangesteld als hoogleraar 'toegepaste stochastische processen' bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij zal er onderzoek doen, college geven en afstudeerders begeleiden.

Intelligente informatica ingezet voor 'groene' ontwikkelingen

Windmolens, biomassa, zonne-energie en opslag zijn essentieel in de groene ontwikkelingen van de energievoorziening, maar vragen steeds meer van het elektriciteitsnetwerk. Hoe het netwerk van de toekomst zo goed mogelijk te beheren is, wordt onderzocht in het project 'Intelligent en Decentraal Management van Netwerken en Data' (IDeaNeD).

Vernieuwend CWI-onderzoek wint Vrije Competitie

Twee onderzoeksvoorstellen van CWI-wetenschappers krijgen een geldbedrag toegekend in de Vrije Competitie 2008 van De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) afdeling Exacte Wetenschappen. Bert Gerards' onderzoek naar matrices en het onderzoek van Marie-Colette van Lieshout naar Markov-veelhoeken werden samen met 13 andere voorstellen gekozen uit 58 inzendingen. Onder deze 13 projecten wordt drie miljoen euro verdeeld. Er zijn in totaal vijf wiskundeonderzoeken begunstigd.

Document Actions