Vrouwelijke beta studenten gezocht voor CWI’s Constance van Eeden PhD Fellowship

Om de werving van vrouwelijke promovendi te stimuleren en aandacht te vragen voor de positie van vrouwen in de wetenschap, lanceert CWI de Constance van Eeden PhD Fellowship.

Publication date: 31-05-2022

Om de werving van vrouwelijke promovendi te stimuleren en aandacht te vragen voor de positie van vrouwen in de wetenschap, lanceert Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) de Constance van Eeden PhD Fellowship. De fellowship biedt een PhD-positie aan een getalenteerde vrouwelijke studente in de wiskunde, informatica of een aanverwant vakgebied. De PhD Fellowship is vernoemd naar Constance van Eeden (1927-2021), die van 1954 tot 1960 bij het CWI werkte en een van de eerste vrouwelijke promovendi in de statistiek in Nederland was.

Het aantal vrouwelijke onderzoekers in de wiskunde, informatica en aanverwante wetenschapsgebieden loopt al jaren achter. Het CWI wil dit probleem aanpakken en hierover bewustzijn creëren met de lancering van de Constance van Eeden Fellowship, gericht op getalenteerde vrouwelijke onderzoekers die een carrière in de wetenschap nastreven. CWI had 20% vrouwelijke onderzoekersin 2021. Het CWI streeft echter naar 30% (of meer) vrouwelijke onderzoekers. Angelique Schilder, hoofd HR en coördinator Gender Diversiteit zegt hierover het volgende: “Om een toename van het aantal vrouwelijke onderzoekers in ons instituut te realiseren, moet er iets veranderen en we hopen dat deze Fellowship daar een bijdrage aan zal leveren.”

Een eerbetoon aan Constance van Eeden

Als een van de eerste vrouwelijke promovendi ('avant la lettre') aan het CWI was Constance van Eeden een inspiratie en voorbeeld voor veel vrouwen die een academische carrière in wiskunde en informatica nastreefden. Ze werd een wereldberoemd onderzoeker in de statistiek. Ze won in 1990 de Gouden Medaille van het Statistisch Genootschap van Canada en vele andere prijzen voor haar uitmuntende bijdrage aan de wetenschap en was onder meer erelid van de Nederlandse Vereniging voor Statistiek en Operationeel Onderzoek (VVSOR). Ze was de eerste vrouw in Nederland die promoveerde in de statistiek en het zou nog jaren duren voordat de volgende vrouw in haar voetsporen zou treden.

Ter gelegenheid van deze bijzondere promotieplaats heeft het CWI een videoserie gemaakt over Constance van Eeden, de Fellowship en de noodzaak van vrouwelijke rolmodellen. In deze serie blikt de dochter van Constance van Eeden, Kari, terug op haar moeders carrière: “Mijn moeder zou echt genoten hebben van deze Fellowship die haar naam zal dragen. Ze zou het heel eervol hebben gevonden."

 

 Over de Constance van Eeden PhD Fellowship

Om meer bekendheid te genereren voor de positie van vrouwelijke onderzoekers en om talentvolle vrouwelijke onderzoekers aan te trekken op terreinen die niet direct binnen de scope van het CWI vallen, biedt het CWI vanaf 2022 deze bijzondere promotieplek aan voor getalenteerde vrouwelijke onderzoekers aan het begin van hun wetenschappelijke loopbaan. Studenten uit aanverwante vakgebieden zoals scheikunde, biologie, natuurkunde, econometrie, andere technische studies worden ook van harte uitgenodigd om op deze functie te solliciteren. Kandidaten hebben de vrijheid om hun eigen onderzoeksonderwerp te kiezen binnen CWI's focusgebieden Algorithms, Data & Intelligent Systems, Cryptology & Security en Quantum Computing, en worden begeleid door een vrouwelijk rolmodel van het CWI. Een verblijf van 6 maanden aan een prestigieus buitenlands instituut en een ruim budget voor opleiding en reizen maken ook deel uit van de Fellowship.

More information