CWI presenteert Strategisch Plan 2022–2027

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) presenteert nieuwe onderzoeksspeerpunten en concrete plannen waarmee de nationale rol in de wiskunde en informatica gemeenschappen versterkt wordt .

Publication date: 07-07-2022

CWI, het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica heeft een nieuw strategisch plan gepresenteerd  voor de periode 2022 - 2027. Op woensdag 6 juli nam Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het eerste exemplaar van het nieuwe strategisch plan in ontvangst.

Het plan zet de visie van CWI uiteen met betrekking tot de ontwikkeling van de wetenschappelijke fundering van onze digitale samenleving en de ondersteuning van de nationale wiskunde en informatica gemeenschappen.

Nederland is in Europa en zelfs wereldwijd een van de meest gedigitaliseerde landen. Het is CWI’s missie om continu de wetenschappelijke grens te verleggen die nodig is om deze digitalisering verder vorm te geven. Om te voorzien in lange-termijn behoeftes van wetenschap en samenleving, zal het onderzoek bij CWI zich de komende jaren op de volgende vier fundamentele onderwerpen richten:

  • Algoritmes: de digitalisering en alomtegenwoordigheid van computers brengt nieuwe uitdagingen en kansen mee voor algoritmes.
  • Data en Intelligente Systemen: de groei van data en de toegenomen complexiteit van processen vragen om oplossingen op het gebied van data management en intelligente autonome systemen.
  • Cryptografie en digitale veiligheid: hoe groter de toename van de digitalisering van de samenleving, hoe belangrijker het is dat de beveiliging en privacy van alle digitale informatie en de verwerking hiervan gegarandeerd is.
  • Quantum computing: de onwikkeling van quantum computer hardware vereist zowel de onwikkeling van quantum computing algorithms als quantum computing software

De komende jaren zal CWI daarnaast haar nationale rol in de wiskunde en informatica gemeenschappen versterken op de volgende drie manieren:

Een ontmoetingsplaats zijn voor onderzoek en samenwerkingen: gezamenlijke onderzoeksactiviteiten faciliteren en onderzoekers de kans bieden nationale seminars bij te wonen, te participeren in semester programma’s, de kans om sabbaticals/verlof door te brengen bij CWI en samen te komen met zowel nationale als internationale collega’s en partners uit het veld.

Bijdragen aan academisch onderwijs: CWI onderzoekers spenderen gemiddeld tien procent van hun werkzaamheden aan educatie en brengen daarmee van hun expertise over door het geven van universitaire vakken en het begeleiden van MSc studenten.

Aantrekken, ontwikkelen en vasthouden van talent: CWI heeft al een loopbaantraject voor getalenteerde, jonge onderzoekers. Daarbovenop wil CWI samen met universiteiten een concreet plan ontwikkelen en uitvoeren  om wetenschappelijk talent aan te trekken, te ontwikkelen en promoten.

CWI directeur Ton de Kok kijkt ernaar uit om deze nieuwe ambities te realiseren:

“Ik ben ervan overtuigd dat CWI, met haar track record van wetenschappelijke excellentie, sociale impact, en het zijn van een broedplaats voor talent in de Nederlandse wiskunde en informatica gemeenschappen, een nieuwe, inspirerende fase ingaat de komende vijf jaar. Dit gaan wij in nauwe samenwerking doen met onderzoekers van deze gemeenschappen,we zullen elkaar inspireren tijdens workshops, bijeenkomsten en sabbaticals bij CWI."