CWI en HvA samen in lectoraat Applied Quantum Computing

CWI en de Hogeschool van Amsterdam beginnen samen een nieuw bijzonder lectoraat, genaamd Applied Quantum Computing. Het lectoraat ondersteunt het quantumsoftwareinstituut QuSoft bij het overbruggen van de kloof tussen fundamenteel quantumonderzoek en quantumtoepassingen.

Publication date: 26-05-2020

CWI en de Hogeschool van Amsterdam beginnen samen een nieuw bijzonder lectoraat, genaamd Applied Quantum Computing. Het lectoraat ondersteunt het quantumsoftwareinstituut QuSoft bij het overbruggen van de kloof tussen fundamenteel quantumonderzoek en quantumtoepassingen.

Dankzij het lectoraat kan QuSoft actiever verkennen welke toepassingen voor quantum computing in de toekomst haalbaar zijn. Daarnaast wordt onderzocht hoe quantumalgoritmen en -protocollen die binnen QuSoft zijn ontwikkeld, verder te ontwikkelen zijn tot toepassingen. De kennis die binnen het lectoraat ontstaat, zal ook worden gebruikt voor de ontwikkeling van onderwijsmaterialen.

Fraudebestrijding en medicijnonderzoek
Om de theorie te vertalen naar toepassingen, zal de groep werken met cases uit het bedrijfsleven. QuSoft onderzoekt momenteel al samen met partners als ABN AMRO en Bosch hoe quantum computing industriële processen kan verbeteren. Een voorbeeld van zo’n onderzoek is het gebruik van quantumtechnologie bij banken om de opsporing van fraude te verbeteren. Bij die aanpak worden technieken uit de kunstmatige intelligentie gecombineerd met quantum computing-algoritmen. Een ander voorbeeld van een industriële case is de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen, versneld door nieuwe quantumsimulaties.

Quantumkennis verbinden met de maatschappij
QuSoft is een samenwerking tussen het CWI en de Universiteit van Amsterdam, en fungeert als het Nederlandse onderzoekscentrum voor quantumsoftware. Het doet fundamenteel onderzoek naar algoritmen, protocollen en software voor quantumtechnologie, en stelt deze kennis beschikbaar voor het bedrijfsleven en de maatschappij.

‘Deze samenwerking ondersteunt CWI en QuSoft bij het verder verbinden van onze academische kennis met real-life toepassingen en praktijkgericht onderwijs’, zegt Victor Land, instituutscoördinator bij QuSoft. ‘Tegelijkertijd helpt het ons om onze industriële netwerken te vergroten en te versterken. Zo kunnen er nog meer mogelijkheden ontstaan om onze kennis te verbinden met de maatschappij.’

Grote wereldwijde ontwikkeling
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemt Marten Teitsma met ingang van 1 september 2020 tot bijzonder lector Applied Quantum Computing. Na het behalen van zijn doctoraat in de kunstmatige intelligentie breidde Teitsma zijn activiteiten uit naar onderwijsontwikkeling. Bij de HvA initieerde hij verschillende activiteiten op het gebied van quantum computing. Teitsma: ‘Met dit bijzonder lectoraat krijgt het hbo aansluiting bij een wereldwijde ontwikkeling, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn, maar die potentieel zullen ingrijpen op vele gebieden van ons bestaan.”

De HvA is de eerste hogeschool in Nederland met een lectoraat op het gebied van quantum computing. Het lectoraat wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA.