Koninklijke onderscheiding voor Paul Klint

Publication date: 09-09-2013

Op maandag 9 september ontving informaticus Paul Klint van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam de Koninklijke onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Gerard Boekhoff, locoburgemeester van Bussum, speldde het lintje op tijdens de receptie die plaatsvond ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van Klint. Klint kreeg de orde uitgereikt voor zijn bijzondere verdiensten voor de wetenschap en samenleving. Boekhoff roemde in zijn speech zijn rol als toponderzoeker, onderwijskwaliteiten en grote invloed op de profilering van het vakgebied informatica in Nederland en daarbuiten.

Klint was in 2012 veertig jaar aan het CWI verbonden. Van 1997 tot aan 2012 gaf hij leiding aan de onderzoeksgroep ‘Software Analysis and Transformation’. In de periode van 2002 tot aan 2012 was hij tevens hoofd van de afdeling Software Engineering van het CWI. Het centrale onderwerp in zijn onderzoek is software engineering, het doorgronden van bestaande software en het ontwikkelen van tools om software systematisch te verbeteren. 

Klint is daarnaast oprichter van de succesvolle CWI spin-off Software Improvement Group (SIG), die in 2008 de ICTRegie Award won. In 2009 startte hij op het CWI de samenwerking met de Franse organisatie Inria, met als doel versterking van de Europese onderzoeksinfrastructuur. Klint was tot aan 2008 voorzitter van ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN), waar hij zich inzette voor de ontwikkeling van het Nederlandse onderzoeksveld in de informatica. Resultaat van zijn voorzitterschap was de integratie van informatica in het gehele vakgebied ICT.

In januari 2012 werd Paul Klint benoemd tot CWI Fellow. Klint is tevens deeltijdhoogleraar en opleidingsdirecteur van de Master Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft ruim 100 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en begeleidde vele PhD en MSc studenten.

 

Meer informatie:
Website Paul Klint

 

Paul Klint Officier Oranje-Nassau

Afbeelding: Locoburgemeester Gerard Boekhoff van Bussum reikt het lintje uit aan Paul Klint