Nieuwe methode verbetert zoekfunctionaliteit in P2P netwerken

Peer-to-Peer (P2P) programma’s als Kazaa en eDonkey zijn in korte tijd erg populair geworden. Door de snel groeiende hoeveelheid data in deze netwerken voldoet de beperkte functionaliteit vaak niet meer aan de wensen van de gebruikers. Door technieken van databasesystemen te integreren in P2P systemen kan de zoekfunctionaliteit van deze applicaties sterk worden verbeterd.

Publication date: 08-07-2010

 

Peer-to-Peer (P2P) programma’s als Kazaa en eDonkey zijn in korte tijd erg populair geworden. Door de snel groeiende hoeveelheid data in deze netwerken voldoet de beperkte functionaliteit vaak niet meer aan de wensen van de gebruikers. Door technieken van databasesystemen te integreren in P2P systemen kan de zoekfunctionaliteit van deze applicaties sterk worden verbeterd. In haar proefschrift ‘Efficient Distributed Query Processing on Heterogeneous XQuery Engines’, ontwikkelde Ying Zhang van het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam hier een methode voor. Dit biedt veel voordelen voor gebruikers en levert veel minder belasting op voor het netwerk. Zhang promoveerde 8 juli aan de Universiteit van Amsterdam  

P2P netwerken kunnen goed omgaan met de dynamiek en veranderlijkheid van de onderliggende computernetwerken, maar beschikken alleen over simpele en beperkte zoektechnieken. Uit grote aantallen files moet de gebruiker zelf de juiste bestanden zien te filteren. Het ontwikkelen van applicaties om het filteren te automatiseren is ingewikkeld omdat onder andere data uit veel verschillende bronnen afkomstig zijn. Zhang ontwikkelde de methode XQuery Remote Procedure Call (XRPC) waarin zij de sterke kanten van P2P netwerken en van databasesystemen combineert. XRPC wordt toegepast op XML data, het meest gebruikte dataformaat voor het uitwisselen van data over internet.

De methode van Zhang verbindt een groot aantal databasesystemen met elkaar die gezamenlijk complexe zoekopdrachten op een efficiënte manier uitvoeren. Het onderzoek richt zich op het ingewikkelde vraagstuk XML query talen te laten werken op XML data die gedistribueerd staan opgeslagen. XRPC definieert onder andere een zeer eenvoudig en schaalbaar protocol waarmee verschillende XML databasesystemen efficiënt met elkaar kunnen communiceren over verschillende P2P netwerken. De door Zhang ontwikkelde methode is geïmplementeerd op het bestaande XML databasesysteem MonetDB/XQuery. Naast P2P netwerken kan de methode van Zhang ook worden toegepast op veel verschillende soorten andere netwerken van traditionele client-server systemen tot meer exotische netwerken zoals Data Cyclotron.