Wereldberoemde cryptograaf Rivest geeft lezing over ‘Security of Voting Systems’

Op dinsdag 4 mei om 16.00 uur geeft één van ’s werelds meest vooraanstaande cryptografen, Ron Rivest, een lezing over ‘Security of Voting Systems’. De lezing vindt plaats op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. Rivest, de 'R’ uit het bekende RSA-cryptosysteem, zal tijdens zijn lezing ingaan op recente ontwikkelingen op het gebied van betrouwbaarheid van stemsystemen.

Publication date: 26-04-2010
Op dinsdag 4 mei om 16.00 uur geeft één van ’s werelds meest vooraanstaande cryptografen, Ron Rivest, een lezing over ‘Security of Voting Systems’. De lezing vindt plaats op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. Rivest, de 'R’ uit het bekende RSA-cryptosysteem, zal tijdens zijn lezing ingaan op recente ontwikkelingen op het gebied van betrouwbaarheid van stemsystemen. Hij
stelt hierbij nieuwe benaderingen aan de orde, onder meer gebaseerd op cryptografie. Problemen en conflicten die inherent zijn aan het verloop van stemprocessen, kunnen volgens Rivest hiermee worden opgelost. Daarnaast bespreekt hij nieuwe goedkeuringseisen aan stemsystemen in de
Verenigde Staten.

De betrouwbaarheid van elektronische stemsystemen is een actueel probleem. Niet alleen moeten de stemmen van miljoenen kiezers zorgvuldig worden verzameld, geteld en opgeslagen; ook de talloze stemmachines dienen te worden gecontroleerd op betrouwbaarheid. Stemsystemen, zegt Rivest, hebben één opvallende eigenschap: “In tegenstelling tot wat bijvoorbeeld gebruikelijk is in de bancaire wereld, ontvangt de kiezer na het stemmen geen ‘ontvangstbewijs’. Dat zou namelijk oneigenlijk gebruik van de stem en chantage in de hand kunnen werken. Het gebrek aan een dergelijk bewijs betekent echter wel dat het ontwikkelen van betrouwbare systemen grote uitdagingen met zich meebrengt.”

Rivest is hoogleraar Computer Science aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Eén van de hoogtepunten uit zijn werk is het ontwerp van het RSA-cryptosysteem in de jaren zeventig, samen met onderzoekers Adi Shamir en Len Adleman. Voor deze prestatie wonnen zij in 2002 de ACM Turing Award, ook wel de 'Nobelprijs voor de informatica’. Het onderzoeksterrein van Rivest omvat naast stemsystemen ook cryptografie, computer en netwerk security en algoritmen.

De lezing op het CWI wordt georganiseerd door Ronald Cramer (CWI en Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden), hoofd van de CWI-onderzoeksgroep Cryptology. Deze groep onderzoekt fundamentele cryptografische vragen vanuit een breed wetenschappelijk perspectief, met name vanuit de wiskunde, computer science en natuurkunde.

Meer informatie over de lezing "Security of Voting Systems" vindt u hier.