CWI en NWO presenteren boek over recent ICT-onderzoek: Omringd door informatica

CWI en NWO presenteren Omringd door informatica. Het boek gaat over over recent ICT-onderzoek. Het laat zien dat met ICT-onderzoek nieuwe mijlpalen zijn bereikt in onder andere borstkankeronderzoek, games en digitale veiligheid. Het boek komt voort uit het onderzoeksproject BRICKS .

Publication date: 10-03-2010


CWI en NWO presenteren Omringd door informatica. Het boek gaat over over recent ICT-onderzoek. Het laat zien dat met ICT-onderzoek nieuwe mijlpalen zijn bereikt in onder andere borstkankeronderzoek, games en digitale veiligheid. Het boek komt voort uit het onderzoeksproject BRICKS .

Computer en internet zijn verlengstukken geworden van ons hele denken en doen. Informatica maakt het allemaal mogelijk. Toch is informatica meer dan een pc, internet of mobiele telefoon. Het boek Omringd door informatica neemt de lezer mee langs recent fundamenteel informatica-onderzoek én de toepassingen ervan. De uitgave verschijnt bij de afronding van het BRICKS-project (Basic Research in Informatics for Creating the Knowledge Society), een groot Nederlands wetenschappelijk onderzoeksproject op het gebied van informatica waar een consortium van Nederlandse kennisinstellingen aan heeft deelgenomen. BRICKS is een gezamenlijk initiatief van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Centraal in het boek, dat werd geschreven door wetenschapsjournalist Bennie Mols, staan het belang en de integratie van de informatica in de hedendaagse maatschappij. Op toegankelijke wijze wordt een uniek kijkje in de keuken gegeven van recent wetenschappelijk informatica-onderzoek en worden alledaagse informatica-onderwerpen uitgelegd voor een breed publiek.
 
Knappe computer herkent borstkanker

In één van de BRICKS-projecten is bijvoorbeeld gewerkt aan slimme software die radiologen helpt om vroegtijdig borstkanker op te sporen. Daarbij combineert de computer twee beelden, want voor borstkankerscreening worden twee mammogrammen gemaakt: één van boven en één van opzij. De computer herkent de verdachte plekjes, bepaalt vervolgens de kans dat zo'n gebiedje kanker bevat, en combineert ten slotte de gegevens van beide mammogrammen tot één enkele kans, die vertelt of de vrouw borstkanker heeft. De expertkennis van radiologen werd hiervoor vertaald naar een computermodel dat gebruikmaakt van zogeheten Bayesiaanse statistiek. Als training kreeg het model vervolgens duizenden mammogrammen met en zonder kanker te verwerken. Ook hierin verschilt de computer van de mens: een computer kan getraind worden met veel meer voorbeelden van borstkanker dan een radioloog in zijn hele leven te zien krijgt.
 
In nog eens vijftien hoofdartikelen worden de onderzoeksresultaten uit andere BRICKS-projecten beschreven in het boek waaronder Schatgraven in digitale databergen. Dit onderzoek laat zien hoe digitale persoonsgegevens kunnen worden gebruikt (van bijvoorbeeld de OV-chipkaart of de klantenkaart van de supermarkt) zonder de privacy in gevaar te brengen.
 
Alledaagse informatica

Daarnaast legt het boek uit wat informatica nu eigenlijk is en wordt duidelijk gemaakt dat informatica in ons alledaagse leven feitelijk onmisbaar is. De lezer krijgt de werking van de zoekmachine Google uitgelegd, hoe televisie kijken via je mobiele telefoon mogelijk is en alles over de betalingsmogelijkheid iDEAL. Verder bevat Omringd door informatica een uniek historisch overzicht van mijlpalen in de informatica
 
Over BRICKS

Gedurende 2004-2009 leverde het wetenschappelijk informatica-onderzoek uit het BRICKS-project een bijdrage aan de versterking van de Nederlandse kennisinfrastructuur. BRICKS was een gezamenlijk initiatief van het Centrum Wiskunde & Informatica en het NWO-gebied Exacte Wetenschappen. Daarnaast waren de universiteiten van Utrecht, Twente, Delft, Eindhoven, Leiden en Nijmegen betrokken bij BRICKS. Het project is mede gefinancierd met de overheidssubsidie BSIK (Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur), die wordt betaald uit aardgasbaten en is gericht op consortia van kennisinstellingen en bedrijven. Meer informatie over BRICKS is te vinden op: www.bsik-bricks.nl
 
Over NWO

NWO is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.