Vici-subsidie voor Peter Grünwald

Publication date: 03-02-2010

Onderzoeker Peter Grünwald van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) ontvangt een Vici-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met het bedrag van 1,4 miljoen euro kan hij in een periode van vijf jaar een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en onderzoekers aanstellen.

Met zijn subsidie gaat hij onderzoek doen naar nieuwe statistische methoden en patroonherkenning. Bestaande statistische methoden gaan er vanuit dat modellen correct zijn. Wetenschappers maken echter voortdurend gebruik van praktisch zinvolle, maar duidelijk foute modellen voor statistische doeleinden. Niet-lineaire verbanden worden bijvoorbeeld als lineair gemodelleerd, of afhankelijke variabelen als onafhankelijk, zoals in DNA-sequentieanalyse en spraakherkenningsoftware.

Met de nieuwe methoden van Grünwald kunnen uit minder data scherpere en meer betrouwbare conclusies worden gehaald. Toepassingen liggen op verschillende gebieden. Aan de ene kant is dat op het gebied van ‘machine learning’, dat wil zeggen: zelflerende computers en software zoals spam-filters. Een andere toepassing is statistiek in de rechtszaal, een hachelijke maar soms onvermijdelijke onderneming.

De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. NWO deelde dit jaar 31 Vici  subsidies uit.