VIDI-subsidie voor Frank Vallentin

Aan Frank Vallentin is eind 2009 een NWO VIDI-subsidie toegekend voor zijn onderzoeksproject 'Semidefinite programming and harmonic analysis: Foundations and applications'.

Publication date: 06-01-2010

Aan Frank Vallentin is eind 2009 een NWO VIDI-subsidie toegekend voor zijn onderzoeksproject 'Semidefinite programming and harmonic analysis: Foundations and applications'. Sinds april 2009 werkt Vallentin bij de Optimization and Systems Theory onderzoeksgroep van de Technische Universiteit Delft. Hij bleef part-time verbonden aan de Algorithms, Combinatorics and Optimization onderzoeksgroep van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam.

Het belangrijkste doel van Vallentin’s onderzoek is de combinatie van semidefiniete programmering en harmonische analyse. In de afgelopen twee decennia werd semidefiniete programmering een van de sterkste generieke hulpmiddelen voor het ontwerp en de analyse van efficiënte algoritmen in optimalisatie. Toepassingen zijn alomtegenwoordig in moderne technieken uit het dagelijks leven.

Vallentin en zijn collega's hebben al successen behaald. In het verleden berekenden zij de best bekende grenzen voor het 'kussen in hogere dimensies', zie het CWI persbericht (2006) of het artikel gepubliceerd op de website van de Volkskrant. (In de meetkunde is het kusgetal het maximum aantal eenheidsbollen dat tegelijkertijd een centrale bol kan raken, zonder elkaar te overlappen. In twee dimensies is het kusgetal zes. Dit kun je goed zien als je euro's om een centrale euromunt groepeert.) Vallentin was daarnaast ook co-promotor van Fernando de Oliveira Filho, die in december diens proefschrift verdedigde; zie ook het news item over het proefschrift van Fernando de Oliveira Filho.

Deze resultaten werden behaald toen Vallentin nog fulltime verbonden was aan het CWI, als onderdeel van het VIDI-onderzoeksproject over semidefiniete programmering en combinatorische optimalisatie van Monique Laurent en van het Spinoza-project van Lex Schrijver.

Meer informatie:
- het uitgebreidere Engelstalige bericht
- homepage van Frank Vallentin
- NWO webpage: Zes EW-onderzoekers zien zonnige toekomst tegemoet

Illustration: Frank Vallentin, CWI