EIT ICT Labs wint Europese race om ICT innovatie

Het Europese Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) in Boedapest heeft EIT ICT Labs uitgekozen om Europa een leidende rol in ICT te bezorgen. Nederlandse deelnemers zijn Philips, de drie technische universiteiten, TNO-ICT, Novay, het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en ESI.

Publication date: 17-12-2009Het Europese Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) in Boedapest heeft EIT ICT Labs uitgekozen om Europa een leidende rol in ICT te bezorgen. Nederlandse deelnemers zijn Philips, de drie technische universiteiten, TNO-ICT, Novay, het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en ESI.

EIT ICT Labs is een consortium van bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra in Nederland, Zweden, Finland, Duitsland en Frankrijk. Deze uitverkiezing is een indirect uitvloeisel van het Lissabonakkoord uit 2000, waarin de Europese leiders afspraken om de Europese Unie tot de meest concurrerende en innovatie kenniseconomie van de wereld te maken.

Prof. dr. Jan Karel Lenstra, directeur Centrum Wiskunde & Informatica (CWI):
"ICT Labs is een sterk Europees consortium van toponderzoeksinstituten en prominente bedrijven. Het zal een grote rol gaan spelen in Europees onderzoek en kennisbenutting. Vanuit het CWI brengen wij niet alleen onze expertise in op het gebied van agentsystemen, formele methoden, databases en sensornetwerken, maar ook onze innovatie-activiteiten middels bijvoorbeeld spin-offs".

Prof. dr. ir. Han La Poutré, coördinator ICT Labs bij het CWI:
"ICT Labs geeft een grote impuls aan onderzoek en innovatie in Nederland, in een ideale mix tussen grensverleggend onderzoek en innovatief ondernemerschap. Het CWI heeft daar grote ambities in. ICT Labs is in lijn met de CWI missie: het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe ideeën, die doorstromen naar bedrijfsleven en andere wetenschapsgebieden en die bijdragen aan de economie".

Het EIT stelt gedurende zeven jaar, met mogelijkheid tot verlenging, maximaal 22 miljoen euro per jaar beschikbaar aan het consortium. Het geld zal worden besteed aan onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en het naar de markt brengen van innovatieve ICT-producten en –diensten. Andere doelstellingen zijn versnellen van de groei van spin off-bedrijven, aantrekken van internationaal toptalent en in het algemeen bevorderen van economische groei en werkgelegenheid.
 
EIT ICT Labs is een netwerk dat vijf fysieke locaties telt. In Nederland is dat de High Tech Campus in Eindhoven. De andere locaties zijn Berlijn, Helsinki, Parijs en Stockholm. De Nederlandse deelnemers in het consortium zijn Philips, het Nederlands Instituut voor Research naar ICT (3TU.NIRICT) – waarin al het ICT-onderzoek van 3TU, het samenwerkingsverband van de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente is ondergebracht – en Novay (Enschede, het vroegere Telematica Instituut), TNO-ICT, CWI (Amsterdam) en ESI (Eindhoven). De Nederlandse bijdrage aan het consortium wordt gecoördineerd door de wetenschappelijk directeur van CTIT en 3TU.NIRICT, prof. Peter Apers.
 
Innovaties in de ICT zullen sneller gecreëerd en getest worden, zodat de tijd tussen innovatie en beschikbaarheid op de markt sterk wordt verkort. Academische opleidingen worden vanaf het begin gecombineerd met diepgaande kennis van industrieel onderzoek en ontwikkeling en innovatie, zodat professionals ook ondernemende vaardigheden ontwikkelen. Ook worden multidisciplinaire netwerken gevormd van onderzoekers en ingenieurs met economen, sociale wetenschappers en industrieel ontwerpers. Het netwerk van de vijf co-locaties biedt de mogelijkheid om innovaties beter af te stemmen op een brede Europese markt. De alomtegenwoordigheid van ICT en de groei van zowel aantal als soorten toepassingen leidt er immers toe dat veel mondiale vraagstukken van tegenwoordig alleen zo werkelijk aangepakt kunnen worden.


Meer informatie kunt u vragen aan:

Han La Poutré, Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
tel. 020 - 5924082
mobiel: 06 - 515 74 892
e-mail: Han.La.Poutre@cwi.nl

http://www.cwi.nl
http://www.ctit.utwente.nl/newsflash/persbericht_ictLabs_ib.doc/

 

Bron en illustratie: CTIT
Quotes: Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)