Monique Laurent benoemd tot hoogleraar optimalisering

De Universiteit van Tilburg heeft Monique Laurent van het Centrum Wiskunde & Informatica benoemd tot hoogleraar Combinatorial Optimization (combinatorische optimalisering) bij het departement Econometrie & Operations Research van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.

Publication date: 19-11-2009De Universiteit van Tilburg heeft Monique Laurent van het Centrum Wiskunde & Informatica benoemd tot hoogleraar Combinatorial Optimization (combinatorische optimalisering) bij het departement Econometrie & Operations Research van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.

Bij het vakgebied combinatorische optimalisering gaat het vaak om het zoeken naar optimale oplossingen tussen een zeer groot aantal mogelijkheden, zo groot dat het te veel tijd kost om ze allemaal af te lopen. Zulke problemen doen zich bijvoorbeeld voor op het gebied van logistiek, planning van productie en transport en roosters maken. Monique Laurent ontwerpt efficiënte algoritmen om combinatorische problemen aan te pakken, waarbij ze technieken gebruikt vanuit de algebra, de meetkunde en de discrete wiskunde.

Prof. dr. Monique Laurent (1960, Mont Saint Martin, Frankrijk) studeerde wiskunde aan de Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) en promoveerde in 1986 in hetzelfde vakgebied aan de Université Paris Diderot (Paris 7). Ze was docent aan het City College van de City University of New York en New York University (1985-1986) en onderzoeker bij het Centre National d’Etudes des Télécommunications te Parijs (1986-1988). Vanaf 1988 was ze onderzoeker bij het Centre National de la Recherche Scientifique, achtereenvolgens voor de Université Paris-Dauphine en vanaf 1992 voor het Laboratoire d’Informatique de l’Ecole Normale Supérieure in Parijs. Sinds 1997 werkt ze als onderzoeker bij het Centrum Wiskunde & Informatica te Amsterdam (CWI). In 2003 ontving ze een Vidi-subsidie van NWO voor senior onderzoekers, om een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen. De hoogleraarsbenoeming bij de UvT is voor vijf jaar, met ingang van 1 september 2009.

Bron: UvT

Meer informatie:
- de contactgegevens van Monique Laurent
- Moniques onderzoeksgroep
- de homepage van Monique Laurent