CWI prominente rol in onderzoeksprogramma NCSB

Het Netherlands Consortium for Systems Biology (NCSB) is op 15 oktober 2009 officieel van start gegaan.

Publication date: 04-11-2009Het Netherlands Consortium for Systems Biology (NCSB) is op 15 oktober 2009 officieel van start gegaan. Het NCSB onderzoeksprogramma (2008 – 2013) heeft een omvang van 30 miljoen Euro en markeert de start van een nieuw tijdperk in de Nederlandse levenswetenschappen. Het bundelt expertise van Nederlandse instituten, die experimenteel-biologisch werk met wiskundige en computationele modellen combineren.

NCSB implementeert systeembiologie in Nederlands biomedisch, farmaceutisch, agrarisch en biotechnologisch onderzoek. Onderwerpen lopen uiteen van bloemontwikkeling en verbetering van de smaak van tomaten tot de werking van de darmflora en het metabool syndroom.

De extreme complexiteit van biologische systemen belemmerde tot dusver het inzicht in hoe deze systemen in detail functioneren. Door biologische systemen te integreren in wiskundige modellen kan het gedrag van het systeem worden voorspeld. De onderzoeksgroep 'Biomodelling and Biosystems Analysis' van het Centrum Wiskunde & Informatica wordt het expertisecentrum van NCSB voor de ontwikkeling van computationele en wiskundige modellen.

Uniek aan het onderzoeksprogramma is dat een groep van modellers die verbonden zijn aan experimentele instituten en computationele groepen uit heel Nederland wekelijks bij elkaar komen op het Centrum Wiskunde & Informatica om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van modellen. Deze manier van samenwerking in de wetenschap is uniek.

Het NCSB is mede gefinancierd door het Netherlands Genomics Initiative  (NGI) en de betrokken Nederlandse kennisinstellingen.

Foto: Shutterstock