Wiskunde voor droge voeten

Per 1 september is Joris Bierkens in dienst getreden van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) als medewerker op het door Deltares gefinancierde project 'Wiskunde voor Dijkhoogtenregeling'.

Publication date: 08-10-2009

Per 1 september is Joris Bierkens in dienst getreden van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) als medewerker op het door Deltares gefinancierde project 'Wiskunde voor Dijkhoogtenregeling'.

De Nederlandse overheid inspecteert en verbetert voortdurend de bescherming die dijken en duinen ons bieden tegen grootschalige overstromingen. Na de watersnoodramp van 1953 is er op het CWI een model ontwikkeld dat beschrijft hoe veel een dijk moet worden verhoogd ter verkrijging van een voorgeschreven veiligheid. In de loop der jaren is dit model door externe gebruikers uitgebreid en uitgewerkt in een computerprogramma. Op dit moment wordt op het CWI onderzoek gedaan om het bestaande model fundamenteel te verbeteren, om zodoende aan de veiligheidseisen van morgen te kunnen voldoen.

Meer informatie:
http://www.cwi.nl/projecten/Numerieke-Methode-voor-Dijkhoogtenregeling

Foto:
"Samen werken met water", Deltacommissie, 2008, pagina 4