Jan H. van Schuppen benoemd tot hoogleraar TU Delft

Per 1 september 2009 is Jan H. van Schuppen (CWI) benoemd tot hoogleraar Wiskundige Systeemtheorie aan de afdeling Wiskunde van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft.

Publication date: 21-09-2009

Per 1 september 2009 is Jan H. van Schuppen (CWI) benoemd tot hoogleraar Wiskundige Systeemtheorie aan de afdeling Wiskunde van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft. Het betreft een aanstelling in deeltijd voor één dag per week.

Met Karen Aardal, hoogleraar Optimalisatie aan de TU Delft gaat hij leiding geven aan een onderzoeksgroep, waarbij Van Schuppen zich zal richten op onderzoek in zijn vakgebied Systeem- en Regeltheorie. Aan de TU Delft zal hij ook samenwerken met de disciplines Civiele Techniek, Scheikunde en Technologie Management.

Jan H. van Schuppen blijft vier dagen per week als onderzoeker verbonden aan het CWI, waar hij onder meer leiding geeft aan de onderzoeksgroep 'Control and System Theory'. Verder geeft hij leiding aan het door de Europese Commissie gefinancierde project 'Control for Coordination of Distributed System'. Hiervoor deed Van Schuppen in samenwerking met onder meer Rijkswaterstaat onderzoek naar routeringsproblemen voor autosnelwegen om de reistijd van weggebruikers en files te verminderen. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderzoek naar systeembiologie.

Meer informatie:
homepage van Jan van Schuppen

Foto: Dynamic Route Information Board (DRIP) bij Rotterdam. Foto: Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, afd. Grafische Technieken, Delft.