Wiskunde in geld en spelen voor wiskundeleraren

Kun je de prestaties en ontwikkeling van topvoetballers wiskundig berekenen? Bestaan er eerlijke kiessystemen voor een democratie? Welke spelletjes kun je oplossen met groepentheorie? Dit zijn enkele onderwerpen uit 'Tel uit je winst – wiskunde in geld en spelen' – de Vakantiecursus voor Wiskundeleraren 2009.

Publication date: 19-08-2009

Kun je de prestaties en ontwikkeling van topvoetballers wiskundig berekenen? Bestaan er eerlijke kiessystemen voor een democratie? Welke spelletjes kun je oplossen met groepentheorie? Dit zijn enkele onderwerpen uit 'Tel uit je winst – wiskunde in geld en spelen' – de Vakantiecursus voor Wiskundeleraren 2009. De cursus vindt plaats op 21 en 22 augustus in Amsterdam en op 28 augustus en 29 augustus in Eindhoven. Hij wordt dit jaar voor de 63e maal georganiseerd door het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Of het nu gaat om de tactiek bij sport en spel of om de strategie bij onderhandelingen op financiële markten en meer algemeen bij intermenselijke activiteiten, of het nu gaat om de echte knikkers of om de spreekwoordelijke, overal speelt de wiskunde een grote rol. Het doel van de vakantiecursus is om dat duidelijk over het voetlicht te brengen.

De onderwerpen van de Vakantiecursus 2009 zijn: introductie in financiële producten en markten, wiskunde en sport, spelen met groepentheorie, verzekeringen en pensioenen in de 17e en 18e eeuw, prijsbepaling van derivaten met het binomiale boom model, 'smeergeld' – geld als hulpmiddel bij onderwijs, 'social software' over de wiskunde bij intermenselijke activiteiten en tot slot de wiskundige onmogelijkheid van de democratie. De vakantiecursus wordt gesponsord door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het doel van de cursus is om docenten en via docenten ook scholieren voor de wiskunde te enthousiasmeren.

Meer informatie:
http://www.cwi.nl/vc2009