Efficiënter op weg met intelligente agenten

Files blokkeren de Nederlandse snelwegen. Daarvan is vrachtvervoer een belangrijke oorzaak. Opvallend genoeg rijdt toch bijna een derde deel van alle vrachtwagens leeg rond. Promovendus Valentin Robu van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) onderzocht hoe efficiëntie in de logistiek verbeterd kan worden door het inzetten van intelligente software-agents.

Publication date: 29-06-2009

Files blokkeren de Nederlandse snelwegen. Daarvan is vrachtvervoer een belangrijke oorzaak. Opvallend genoeg rijdt toch bijna een derde deel van alle vrachtwagens leeg rond. Promovendus Valentin Robu van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) onderzocht hoe efficiëntie in de logistiek verbeterd kan worden door het inzetten van intelligente software-agents.

Promoveren
Op donderdag 2 juli promoveerde Robu aan de Technische Universiteit Eindhoven op zijn proefschrift 'Modeling Preferences, Strategic Reasoning and Collaboration in Agent-Mediated Electronic Markets'. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om kosten, files en uitstoot van kooldioxide te verminderen.

Automatisering
In de dagelijkse praktijk van vrachtvervoer zorgen menselijke planners voor een schema waarbij zo veel mogelijk ladingen op de heen- en terugreis gecombineerd worden. Deze aanpak is tijdrovend en vaak niet optimaal. Tijdens het uitvoeren van de rit kunnen er namelijk veel zaken veranderen: zo verschijnen er steeds nieuwe ladingen en kunnen vrachtwagens in de file staan. Valentin Robu keek hoe deze omgevingen geautomatiseerd kunnen worden met intelligente agents. Deze zelfstandige softwareprogramma's kunnen namens hun eigenaar op verschillende ladingen bieden. De informaticus ontwikkelde technieken voor onderhandelen en veilen. Een gedecentraliseerd systeem met intelligente agents blijkt zich veel sneller en beter te kunnen aanpassen aan onvoorziene omstandigheden dan gecentraliseerde planningsmethodes. Dit onderzoek maakte deel uit van het project 'Distributed Engine for Advanced Logistics' (DEAL).

De informaticus Robu deed ook onderzoek aan 'collaborative tagging' technieken. Hierbij kunnen gebruikers collectief informatie classificeren en vinden. Zo kunnen aan documenten, foto's of bijvoorbeeld webpagina's enkele trefwoorden (tags) worden toegekend. Bij een webpagina over een vakantiehuisje in Milaan kunnen mensen bijvoorbeeld woorden als 'mooi', 'warm', 'cultuur', of 'leuke stad' toevoegen. Robu keek of deze tags geclassificeerd kunnen worden tot een zinvol systeem met een grootste gemene deler. Dit deed hij met dezelfde technieken als die hij ontwikkelde voor onderhandelingen.

Het DEAL-project werd gefinancierd door SenterNovem. Deelnemers waren: Almende BV, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, CWI, CarrierWeb, Post-Kogeko en Vos Logistics. Bij het CWI is logistiek een belangrijk thema. Het DEAL-project is daar een goed voorbeeld van.

Meer informatie:
Valentin Robu, e-mail Valentin.Robu@cwi.nl. Promotor: prof. dr. Han La Poutré (CWI en TU/e), e-mail hlp@cwi.nl, tel. 020-592 4082. Foto: Vos Logistics.