Nieuwe bestuursvoorzitter Centrum Wiskunde & Informatica

Dr. ir. P.J.M. van Laarhoven is door het Algemeen Bestuur van NWO per 1 mei 2009 benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de Stichting Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam. Hij volgt daarmee prof. dr. P.W. Adriaans op. Peter van Laarhoven is Group Director Strategy bij TNT in Hoofddorp.

Publication date: 16-06-2009

Dr. ir. P.J.M. van Laarhoven is door het Algemeen Bestuur van NWO per 1 mei 2009 benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de Stichting Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam. Hij volgt daarmee prof. dr. P.W. Adriaans op. Peter van Laarhoven is Group Director Strategy bij TNT in Hoofddorp. Gedurende zijn loopbaan heeft hij een grote ervaring opgebouwd in het vakgebied ‘maatschappelijke logistiek’, dat een van de speerpunten van het Centrum Wiskunde & Informatica is.

Van Laarhoven was eerder onder andere werkzaam bij Philips Research Laboratories, het Philips Center for Quantitative Methods, McKinsey & Company en KLM Cargo. Van 1996-2000 was hij als hoogleraar International and Distribution Logistics verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is voorzitter van de ‘Commissie Van Laarhoven’, een onafhankelijke adviescommissie die advies uitbrengt aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over innovatie in logistiek, met name supply chains.
De vorige bestuursvoorzitter, Pieter Adriaans (Universiteit van Amsterdam), werd op 1 maart 2002 benoemd in het bestuur. Vanaf 1 maart 2003 was hij voorzitter en in die hoedanigheid is hij tweemaal herbenoemd.


Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is sinds 1946 het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het is gevestigd op het Science Park Amsterdam en is gelieerd aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het instituut heeft een sterke internationale positie. Ruim 160 wetenschappers doen er grensverleggend onderzoek in ongeveer 70 projecten, en dragen de verkregen kennis over aan de maatschappij. Ongeveer 30 van de onderzoekers zijn hoogleraar aan een universiteit. Uit het instituut komen 16 spin-off bedrijven voort.