Onderwijsproject DisWis genomineerd voor SIGMA-prijs

Het project DisWis, opgezet door CWI-onderzoeker Lex Schrijver en projectbureau De Praktijk, is genomineerd voor de SIGMA-prijs 2008. Deze jaarlijkse prijs is bedoeld om de bijzonderste resultaten op het gebied van wiskunde-aansluiting in het hoger onderwijs te belonen en om goede praktijkvoorbeelden te etaleren. Komende zomer wordt op Lowlands de SIGMA-prijs 2008 uitgereikt.

Het project DisWis, opgezet door CWI-onderzoeker Lex Schrijver en projectbureau De Praktijk, is genomineerd voor de SIGMA-prijs 2008. Deze jaarlijkse prijs is bedoeld om de bijzonderste resultaten op het gebied van wiskunde-aansluiting in het hoger onderwijs te belonen en om goede praktijkvoorbeelden te etaleren. Komende zomer wordt op Lowlands de SIGMA-prijs 2008 uitgereikt.

DisWis is een onderwijsproject over discrete wiskunde voor 5 en 6 vwo-leerlingen. Naast lessen met begrippen en stellingen uit de grafentheorie kijken de leerlingen wat een wiskundestudent doet tijdens en na zijn studie. Tijdens een excursie zien de leerlingen de wiskundetoepassingen in het bedrijfsleven. Lex Schrijver financierde het project uit zijn Spinozapremie 2005, die hij kreeg voor zijn baanbrekende onderzoek op het gebied van combinatoriek en algoritmiek. Hij droeg ook het basismateriaal voor DisWis aan. De Praktijk, projectbureau voor natuurwetenschappelijk onderwijs en wetenschapscommunicatie, had de uitvoering in handen.

SIGMA, wat staat voor Special Interest Group Mathematic Activities, is opgericht om problemen met wiskundevoorkennis aan te pakken. Vaak hebben studenten onvoldoende kennis van wiskunde om de studie (in een andere richting) met succes te doorlopen. Dit gebrek aan kennis leidt volgens de groep te vaak tot studievertraging of -uitval en zelfs tot problemen op de arbeidsmarkt.

De jury van de SIGMA-prijs noemde DisWis in haar rapport een prachtig project: "Het legt een verband tussen serieuze, discrete wiskunde met levensechte toepassingen, ondersteund met concrete en actuele bedrijfsbezoeken. Het geheel is samengebracht in een bruikbaar pakket dat in het lopende onderwijsprogramma past." Ook vond de jury de betrokkenheid van studenten bij het geven van lessen meerwaarde hebben.

De finale is tijdens het Lowlands Festival 2008 op 16 augustus. De winnaar van de SIGMA-prijs ontvangt een studiereis ter waarde van 5000 euro. Bovendien is er een studiereis van 2500 euro als publieksprijs.