KWG looft Brouwerprijs uit aan Phillip Griffiths

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) reikt op 14 juli 2008 de Brouwerprijs uit aan de befaamde wiskundige Phillip A. Griffiths (1938). Dit gebeurt tijdens het Fifth European Congress of Mathematics (5ECM), waarvan Centrum Wiskunde & Informatica, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam voortrekkers zijn.

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) reikt op 14 juli 2008 de Brouwerprijs uit aan de befaamde wiskundige Phillip A. Griffiths (1938). Dit gebeurt tijdens het Fifth European Congress of Mathematics (5ECM), waarvan Centrum Wiskunde & Informatica, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam voortrekkers zijn.

De Brouwerprijs is de meest prestigieuze Nederlandse wiskundeprijs die internationaal in hoog aanzien staat. Na een lofrede ontvangt Griffiths de gouden Brouwer medaille, en valt hem de eer te beurt om de Brouwerlezing te verzorgen tijdens het 44ste Nederlands Mathematisch Congres, onderdeel van 5ECM.

Phillip A. Griffiths (USA, 1938) is een veelzijdig, invloedrijk en buitengewoon productief meetkundige. Hij is onderzoeker aan het Amerikaanse Institute for Advanced Study in Princeton. Zijn werkterrein ligt voornamelijk op het gebied van de complex-algebraische meetkunde en de (complexe) differentiaalmeetkunde. Met zijn werk aan algebraische cykels en variaties van Hodgestructuren heeft hij nieuwe wegen gewezen, die velen na hem hebben gevolgd. Tijdens zijn verbintenis met de universiteiten van Berkeley, Princeton en Harvard heeft hij in korte tijd een schare van buitengewoon begaafde leerlingen voortgebracht.

Luitzen E.J. Brouwer (1881-1966) was een van de meest vooraanstaande Nederlandse wiskundigen. In 2007 bracht TNT Post een postzegel met zijn beeltenis uit. Kort na het overlijden van Brouwer heeft het KWG, samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Brouwerprijs ingesteld. Een speciale commissie selecteert een excellente wiskundige in een bepaald deelgebied, dit jaar is dat de meetkunde.

5ECM, waar het Nederlands Mathematisch congres dit jaar deel van uitmaakt, wordt van 14-18 juli 2008 in de RAI in Amsterdam gehouden. De uitreiking van de Brouwerprijs vindt plaats op 14 juli 2008, 19.00 uur, in het Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam.