1999

Stroustrup en Clarke op CWI Soiree

Op woensdag 24 maart spreken Bjarne Stroustrup (de ontwerper van C++) en Edmund Clarke op de CWI Soiree. Nadere informatie vindt u hier.De CWI Soiree vindt plaats in het Tropen Instituut, waar gedurende de week van 22 tot en met 26 maart de ETAPS'99 Conferentie plaatsvindt.

Panel over ondersteuning van software research, 23 maart 1999

Tijdens de Europese software conferentie ETAPS'99 (22-26 maart Amsterdam) wordt op dinsdag 23 maart, 16.15-18.00 een paneldiscussie gewijd aan het onlangs uitgebrachte rapport van PITAC (Presidential Information Task Force Advisory Council) aan de president van de US. De vraag is wat dit rapport (en de verwachte invloed daarvan) betekent voor de Europese situatie. Aan het panel nemen deel:

Koninklijke onderscheiding voor Piet Beertema

Aan onze collega Piet Beertema is een koninklijke onderscheiding toegekend: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Piet ontving deze hoge onderscheiding als erkenning voor zijn pionierswerk bij de ontwikkeling van Internet in Nederland en Europa. De onderscheiding werd op 9 juni uitgereikt door de Burgemeester van Haarlemmermeer tijdens een symposium in de Beurs van Berlage. Meer over de onderscheiding van Piet Beertema staat in de Volkskrant .

CWI Factorisatie 512-bits getal bedreigt veiligheid E-commerce

Wetenschappers van het CWI  te Amsterdam hebben op 22 augustus 1999 een getal van 512 bits  gefactoriseerd, dat model staat voor 95% van de sleutels die gebruikt  worden bij de beveiliging van electronic commerce op Internet.  Hiermee is aangetoond dat de populaire sleutelgrootte van 512 bits niet meer veilig is. Met deze 512-bits sleutels worden dagelijks grote geldstromen beveiligd.

Efficiënter netwerkgebruik door gelijk verdelen bandbreedte

Netwerkaanbieders haasten zich om hun netwerkcapaciteit uit te breiden. De groeiende vraag naar geïntegreerde diensten als (mobiele) telefoon met Internet en Internet met videocommunicatie maakt dat netwerkaanbieders meer dan ooit hun capaciteit optimaal moeten benutten. Elk soort netwerkverkeer heeft zijn specifieke eisen. Zo mag spraak niet erg vertraagd worden, omdat het anders onbegrijpelijk wordt. Maar voor e-mail is een beetje vertraging weer niet erg. Hoe combineer je deze verschillende soorten netwerkverkeer?

Nieuwe conceptversie multimediataal SMIL uitgebracht

Op drie augustus heeft het World Wide Web Consortium (W3C) een nieuwe openbare conceptversie van de standaard multimedia-taal SMIL, SMIL Boston, uitgebracht. Het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) en het daaraan gelieerde spin-off bedrijf Oratrix Development hebben hieraan een aanzienlijke bijdrage geleverd.

Evolutionair rekenen biedt oplossing voor complexe en vage problemen

Van de Natuur kun je leren. Computerdeskundigen passen deze aloude wijsheid met succes toe op allerlei problemen die met gewone rekenmethoden niet of nauwelijks zijn aan te pakken, bijvoorbeeld ingewikkelde planningsproblemen, voorspelling van klantgedrag, en de besturing van robots. Het gaat om `evolutionair rekenen', waarvan de basisideeën zijn ontleend aan de biologische evolutietheorie.