Nieuws

Dutch Site News

CWI en HvA samen in lectoraat Applied Quantum Computing

CWI en de Hogeschool van Amsterdam beginnen samen een nieuw bijzonder lectoraat, genaamd Applied Quantum Computing. Het lectoraat ondersteunt het quantumsoftwareinstituut QuSoft bij het overbruggen van de kloof tussen fundamenteel quantumonderzoek en quantumtoepassingen.

Harry Buhrman treedt toe tot KNAW

Quantumonderzoeker Harry Buhrman treedt toe tot de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De KNAW is het belangrijkste Nederlandse genootschap van topwetenschappers. Samen met zeventien andere onderzoekers wordt hij op 14 september 2020 als nieuw Akademielid geïnstalleerd. Buhrman is verbonden aan het CWI en de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij directeur en oprichter van het onderzoeksinstituut QuSoft, dat zich richt op de ontwikkeling van quantumsoftware en toepassingen van quantumcomputers en quantumnetwerken.

Slimme technologie voor waterbeheer krijgt innovatie-impuls

Een nieuwe methode die onnodig waterverbruik realtime analyseert, komt een stap dichterbij. Het bedrijf Seita, opgericht door CWI-onderzoekers, ontvangt daarvoor een subsidie van 200.000 euro van de provincie Noord-Holland. De methode koppelt slimme sensoren aan een dataplatform, en moet waterverspilling kunnen terugdringen.

Software engineering maakt games spannender

Het maken van goede games met interessante spelervaringen is moeilijk. Riemer van Rozen (HvA) ontwikkelde op het CWI een domeinspecifieke programmeertaal voor games waarmee game designers sneller betere games kunnen ontwerpen. Hij promoveerde op 19 februari aan de UvA op zijn proefschrift ‘Languages of Games and Play: Automating Game Design & Enabling Live Programming’.

Netwerk Women In Quantum Development groeit door

Elkaar opzoeken in een professioneel, maar bovenal informeel netwerk voor vrouwen in quantumonderzoek. Met dat doel voor ogen startten CWI-onderzoeker Stacey Jeffery en haar collega’s het netwerk Women In Quantum Development (WIQD). Na vele enthousiaste reacties op dit initiatief, brengt WIQD nu haar missie in de praktijk met een symposium voor alle quantumonderzoekers in de wetenschap, industrie en politiek.

Amsterdamse kennisinstellingen steken 1 miljard in AI

Amsterdamse kennisinstellingen slaan de handen ineen en investeren in de komende tien jaar 1 miljard euro in de ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën. De investering moet nieuwe onderzoeksprogramma’s mogelijk maken, topwetenschappers aantrekken en studenten opleiden met state-of-the-art kennis van AI.

Tim Baarslag treedt toe tot De Jonge Akademie

CWI-onderzoeker Tim Baarslag is een van de tien nieuwe leden die toetreden tot De Jonge Akademie. Vanaf 1 april 2020 zal hij zich aansluiten bij dit platform voor jonge wetenschappers die internationaal erkenning genieten voor hun talent.

Voormalig CWI-directeur Cor Baayen overleden

Met verdriet heeft CWI kennisgenomen van het overlijden van Cor Baayen, op 22 mei jongstleden. Baayen was wetenschappelijk directeur van het instituut in de jaren 1980-1994. Onder zijn leiding groeide het instituut uit tot een expertisecentrum voor zowel wiskunde als informatica.

CWI ontwikkelt prijsmodellen voor financiële derivaten

Banken en andere financiële instellingen willen financiële derivaten verhandelen, en daarbij tot in detail begrijpen welke risico’s ze lopen. In zijn promotieonderzoek heeft CWI-onderzoeker Anton Van der Stoep wiskundige methoden verbeterd en ontwikkeld voor het modelleren van de prijzen van financiële derivaten.

Cryptografische beveiliging met de snelheid van het licht

Wanneer mensen die elkaar niet vertrouwen veilig willen samenwerken, kunnen ze dat doen met behulp van cryptografische ‘commitment schemes’. Max Fillinger (CWI) ontwikkelde en analyseerde relativistische commitment schemes. Op 19 maart verdedigt hij zijn proefschrift ‘Two-Prover Bit-Commitments: Classical, Quantum and Non-Signaling’.

Steven Pemberton in Nieuwsuur over Web@30

Om te vieren dat 30 jaar geleden Tim Berners-Lee zijn voorstel voor het World Wide Web maakte, wordt op 12 maart 2019 een jubileumevenement via het Web uitgezonden. Tv-programma Nieuwsuur interviewde CWI's Webpionier Steven Pemberton. Het interview werd op 8 maart op NPO2 uitgezonden.

Nieuwe inzichten uit reconstructie eerste ALGOL 60 systeem

CWI-promovendus Gauthier van den Hove reconstrueerde en analyseerde het eerste ALGOL 60 systeem, een computersysteem ontworpen en geïmplementeerd op het Mathematisch Centrum (MC, nu CWI). Op 15 februari verdedigt hij zijn proefschrift, dat een voorwoord heeft van de beroemde Amerikaanse computerpionier Donald Knuth.

Document Actions