Governing Board

Peter van Laarhoven - chair Anton Franken (HU University of Applied Sciences Utrecht) Lorike Hagdorn John Koster (ASML) Rineke Verbrugge (University of Groningen)
  • Peter van Laarhoven - chair
  • Anton Franken (HU University of Applied Sciences Utrecht)
  • Lorike Hagdorn
  • John Koster (ASML)
  • Rineke Verbrugge (University of Groningen)