Geschiedenis van het CWI

Bij het Nationaal Archief in Haarlem is het volgende over het CWI bekend, uit de periode 1946-1994.

De geschiedenis van het CWI begint in 1946, toen het instituut werd opgericht onder de naam Mathematisch Centrum. Het doel was meehelpen aan de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. In statuten werd vastgelegd dat dat moest gebeuren door ‘de systematische beoefening van de zuivere en toegepaste wiskunde in Nederland te bevorderen’. Het moest leiden tot ‘de verhooging van het welvaarts- en beschavingspeil in Nederland’. Daarnaast was het doel ‘de bijdrage van Nederland tot de internationale cultuur te vergrooten’.

Later werd informatica toegevoegd aan het onderzoekspalet, als vakgebied dat innig is verbonden met de wiskunde. Door het almaar groeiende maatschappelijke belang van de informatica werd het instituut in 1983 omgedoopt tot Centrum Wiskunde & Informatica (CWI).


1946 Oprichting van het Mathematisch Centrum (MC)

1952 Ontwikkeling eerste Nederlandse computer: de Automatische Relais Rekenmachine Amsterdam (ARRA) en zijn opvolgers

Jaren '50 Berekeningen en modelleringen voor de Deltawerken

1954 Berekeningen voor het ontwerp van de vleugels van passagiersvliegtuig Fokker F27 Friendship

1956 Oprichting van Electrologica, computerproducent en de eerste spin-off van het instituut

1959 Edsger Dijkstra ontwikkelt het kortstepad-algoritme, dat nu wordt gebruikt voor routenavigatie, verkeersmodellen en telecommunicatie

1960 Dijkstra en anderen maken de eerste compiler voor de programmeertaal ALGOL 60

 

1968 Aad van Wijngaarden ontwikkelt met anderen de programmeertaal ALGOL 68

1982 UNIX-netwerk in Europa, de voorloper van het internet. Het centrum van dit netwerk lag bij het MC

1983 Mathematisch Centrum wordt omgedoopt tot Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)

1986 CWI registreert ‘.nl’ op 25 april 1986, als een van de eerste landdomeinen wereldwijd. Op 1 mei 1986 volgt de eerste domeinnaam: cwi.nl

1988 Op 17 november sluit het CWI Nederland als eerste land in Europa aan op het open internet

1989 CWI sticht ERCIM, het Europese onderzoeksconsortium voor informatica en wiskunde, samen met het Duitse GMD en het Franse Inria

1989 Guido van Rossum ontwikkelt en ontwerpt programmeertaal Python

Jaren '90 CWI werkt mee aan de ontwikkeling van webstandaarden CSS, HTML4, XHTML, XForms en SMIL, evenals RDF, RDFa en meer

1993 www.cwi.nl was in 1993 een van de eerste websites wereldwijd

1999 CWI coördineert het breken van de op het internet gebruikte veiligheidsstandaard RSA-512

2004 Lancering van open source databasesysteem MonetDB

2007 Spinozawinnaar Lex Schrijver en anderen maken een algoritme dat de dienstregeling van de Nederlandse
Spoorwegen optimaliseert

2008 CWI breekt de op het internet gebruikte veiligheidsstandaard MD5: de zogeheten https-crunch.

2015 Lancering van QuSoft, het onderzoekscentrum voor quantumsoftware

2017 CWI breekt de veiligheidsstandaard SHA-1

2017 Opening van het FleX-ray Lab

2020 Ontwikkeling kunstmatige intelligentie voor betere bestralingsplannen

 

In 2021 vierde het CWI zijn 75-jarig jubileum met eventementen, een film met Steven Pemberton en een jubileummagazine.

Een  pdf file van het jubileummagazine is te downloaden in het Engels en Nederlands. Het kan ook bekeken worden op Issuu.com.